Clublogo%20VIP1

Blog

Contributie seizoen 2020-2021

Beste allemaal,

Inmiddels wordt meer en meer duidelijk dat volleybalseizoen 2020-2021 er één is om snel te vergeten: slechts in het begin van het seizoen hebben we kunnen volleyballen, en het is op dit moment nog maar de vraag of we de komende maanden nog zullen ballen of niet. In een uitgebreide email die we op 8 december 2020 naar alle leden (en ouders/verzorgers van jeugdleden) hebben gestuurd, hebben we uitgelegd hoe we dit seizoen willen omgaan met het innen van contributies gezien de coronaperikelen. Dat er (bijna) niet is gespeeld betekent namelijk helaas niet dat we helemaal geen contributies konden innen; er zijn aan het begin van het seizoen immers al de nodige kosten gemaakt die we moesten betalen. Daarom hebben we in januari al een stukje contributie geïnd.

In de email hebben we ook aangegeven dat we richting het einde van het seizoen uiteraard opnieuw zullen berekenen of er nog een aanpassing gedaan moet worden op de in januari geïnde termijn van de contributie. Dit kan betekenen dat er nog iets moet worden bijbetaald (mochten we onverhoopt binnenkort weer gaan trainen en spelen) of dat er contributie kan worden terugbetaald (als we dit seizoen helemaal niet meer aan trainen en spelen toekomen, en als we nog coronasubsidie krijgen vanuit overheidswege). Ondanks dat het gezien het stilliggen van de competitie wat stil is aan de kant van het bestuur, bij deze nogmaals de toezegging dat we richting het einde van het seizoen 2020-2021 alsnog bij jullie terugkomen om uitleg te geven hoe op een eerlijke manier om te gaan met de contributie voor dit seizoen. Op dit moment is er echter nog weinig nieuws te melden omtrent de contributies, en hopen we begin april met een update van de contributieberekening te komen.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn, schroom niet deze te stellen aan Jasper: penningmeester@vippurmerend.nl

Vorige post
3 / 14
Volgende post

Hoofdsponsor

Bijlescontact

Onze hoofdsponsor van de vereniging

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl