Clublogo%20VIP1

Blog

Informatie over de potentiële fusie Bevok-ViP

Via deze website en de ViP Nieuwsbrief hebben we je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de potentiële fusie tussen Bevok en ViP. Inmiddels hebben we ook een speciaal e-mailadres aangemaakt waar je al je vragen naartoe kan mailen. Het e-mailadres is: fusievragen-bevok-vip@vippurmerend.nl.

Daarnaast hebben we samen met Bevok een aantal werkgroepen opgericht die gaan kijken welke zaken er allemaal geregeld moeten worden om de fusie op een goede manier af te ronden. Let op, we benadrukken dat voor een fusie daadwerkelijk zover is, we via de Algemene Ledenvergadering (ALV) alle plannen zullen voorleggen en dat die door de ALV moeten worden goedgekeurd. Wees dus niet bang dat er zomaar een fusie is zonder dat je daar van op de hoogte bent. Sterker nog, we roepen iedereen op die wil meehelpen met het voorbereiden van de fusie zich ook te melden op bovengenoemd e-mailadres zodat je kan aangeven bij welke werkgroep je wilt aanhaken om te helpen.

Op dit moment hebben we de volgende werkgroepen samengesteld (inclusief de taken die deze werkgroepen gaan oppakken):

1. Werkgroep Organisatie en Structuur

Taak: geschikte rechtsvorm onderzoeken, concept statuten opstellen (bv. aanpassen stemgerechtigde leeftijd), mogelijkheid functie verenigingsmanager onderzoeken, behoefte aan materialen en ruimte in kaart brengen, etc.

2. Werkgroep Financiën

Taak: gezamenlijke begroting opstellen, gevolgen voor de contributie berekenen, financiële administratie inrichten, bank- en verzekeringszaken omzetten, vergoedingen voor trainers en vrijwilligers in kaart brengen, andere financiële aanpassingen onderzoeken, etc.

3. Werkgroep Ledenadministratie

Taak: voorbereiden samenvoeging van de ledenadministratie, ook in Sportlink, administratie van de ereleden en leden van verdienste, ClubViP, etc.

4. Werkgroep Communicatie

Taak: leden informeren over de fusieplannen, voorbereiden communicatieplan en vormgeving nieuwe vereniging inclusief website, social-mediaplan, nieuwsbrieven, etc.

5. Werkgroep Sponsoring

Taak: opstellen van een sponsorplan waarmee de nieuwe vereniging extra budget kan creëren om alle doelstellingen te verwezenlijken, concept sponsorovereenkomsten maken, etc.

6. Werkgroep Naam, Tenue, Logo

Taak: samen met de leden een nieuwe clubnaam bedenken (in overleg met de leden), de bijbehorende clubkleuren, een wedstrijdtenue, trainingspak en volleybaltas, leveranciers erbij zoeken, etc.

7. Werkgroep TC

Taak: borgen spelplezier en sportieve prestaties, integratie spelers, trainers en technische commissies, gericht op het overbruggen van verschillen in aanpak en ledenbehoud, opstellen taakomschrijvingen, etc.

8. Werkgroep Recreanten

Taak: plan maken hoe de recreanten het beste binnen de vereniging bediend kunnen worden zodat beide partijen veel plezier van elkaar hebben.

9. Werkgroep Scheidsrechters en officials

Taak: integratie officials en scheidsrechters, gericht op het overbruggen van verschillen in aanpak en behoud scheidsrechters, opstellen taakomschrijvingen, ook opleiden van scheidsrechters, beheer “scheidsrechtersdossier” van certificaten.

10. Activiteiten en toernooien, incl. beach

Taak: inventariseren en organiseren (coördineren) van clubavonden, toernooien, feesten, beachactiviteiten, etc. Ook nadenken over fusiefeest.

Nogmaals, als je vragen hebt over bovenstaande of je wilt meehelpen, laat het graag weten via: fusievragen-bevok-vip@vippurmerend.nl en anders mag je natuurlijk ook gewoon even bellen met één van de bestuursleden als je dat handiger vindt.

1 / 14
Volgende post

Hoofdsponsor

Bijlescontact

Onze hoofdsponsor van de vereniging

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl