Clublogo%20VIP1

Blog

Update Bevok

Afgelopen woensdag 16 september was ViP Penningmeester Jasper Bouman, tevens speler van Bevok Heren 1, aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Bevok. Zoals aangegeven in de ViP ALV van 11 september zijn er afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd tussen Bevok en ViP inzake nadere samenwerking tussen beide verenigingen. Dat heeft geleid tot een aantal concrete voorbeelden van samenwerking, zoals Bevok leden die meedoen met het beachen van ViP, onderlinge afstemming van de Technische Commissies en het uitnodigen voor elkaars toernooien. Bij de Bevok ALV heeft de voorzitter van Bevok aan de leden gevraagd hoe zij tegen een mogelijke fusie van Bevok en ViP aankijken. De Bevok leden gaven aan dat ze dit op de langere termijn als onvermijdelijk zien, onder andere gezien de opbouw van teams en leeftijd van Bevok leden. Vervolgens was een logische stap om dan aan de Bevok-leden te vragen op wat voor termijn zo’n fusie dan mogelijk zou kunnen worden vormgegeven. Na enige discussie werd het idee gepeild om in het huidige seizoen 2020-2021 een fusie te onderzoeken, dit ter stemming te brengen in de Bevok ALV van september 2021, waardoor - bij goedkeuring - een mogelijke fusie met ingang van seizoen 2022-2023 zou kunnen worden gerealiseerd (dat is dan in de zomer van 2022).Het bestuur van ViP heeft kennis genomen van deze peiling bij Bevok leden en vindt het concrete idee van een fusie per zomer 2022 een positieve ontwikkeling! Ook het ViP bestuur wil graag de komende periode gebruiken om samen met Bevok te kijken naar een mogelijke fusie, zodat we dat in de ViP ALV van september 2021 in stemming kunnen brengen. We benadrukken dat dit alles nog in een erg vroeg stadium bevindt en dat we de leden uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Vandaar ook deze korte update.Als er vragen zijn dan verneemt het bestuur dit uiteraard graag.

Vorige post
5 / 6
Volgende post

Hoofdsponsor

Bijlescontact

Onze hoofdsponsor van de vereniging

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein