Clublogo%20VIP1

Blog

Update fusiegesprekken Bevok en ViP

In deze ongekende corona tijden hopen we dat het goed met jullie gaat en dat aanslagen op de gezondheid aan jullie voorbij zijn gegaan.

Door de recente ontwikkelingen blijft het zicht op hervatting van de volleybal activiteiten helaas nog buiten beeld en lijkt dit seizoen na de aarzelende start compleet verloren te gaan, hoewel de Nevobo hoop blijft houden dat een deel van de wedstrijden in een verlenging tot 1 mei nog gespeeld kunnen worden.

Ondanks dit stilliggen van onze sport hebben we woensdag jl. als bestuur vergaderd en één van de onderwerpen op de agenda was de voortgang van de besprekingen op het gebied van een mogelijke fusie tussen Bevok en ViP. Besprekingen waarvoor het bestuur in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van een jaar geleden mandaat heeft gevraagd en gekregen. In deze ALV gaven de aanwezige leden aan dat ze een mogelijke fusie als een kans zien, onder andere door het ontbreken van een herenteam bij ViP en de samenwerking bij jeugdteams met de bijbehorende doorgroeimogelijkheden.

Eind vorig jaar heeft dit na een aantal verkennende gesprekken met Bevok geleid tot de volgende intentieverklaring.

Intentieverklaring

Woensdag 25 november jl. hebben de besturen van Bevok en ViP de intentie uitgesproken om te fuseren en seizoen 2022-2023 in te gaan als één nieuwe vereniging.

Het voornemen tot samenvoegen van de volleybal activiteiten in Beemster en Purmerend wordt ingegeven en gelegitimeerd door de ledengroepen die elkaar kunnen aanvullen (Bevok vooral veel herenteams en ViP veel damesteams en jeugdspelers) en daarnaast als middel om een mogelijke terugloop in ledental in de toekomst door o.a. “vergrijzing” beter op te kunnen vangen.

Het samengaan zal een meer gedifferentieerde vereniging tot resultaat hebben met een gezond ledental.

Het lopende seizoen 2020-2021 zullen commissies en bestuur van de beide verenigingen inventariseren waar de raakvlakken en de uitdagingen liggen.

In overleg met de Nevobo willen we seizoen 2021-2022 gebruiken om het onderzoek uit te voeren, hoe deze fusie realiseren, zodat we seizoen 2022-2023 als nieuwe vereniging kunnen starten. De uitgewerkte plannen als resultaat van dit onderzoek zullen eind volgend jaar bij beide verenigingen in een Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Vele interessante beslissingen moeten genomen worden, zoals teamindelingen, competitieavonden, sportaccommodaties, scheidsrechters, nieuwe naam en nieuwe tenues, oude en nieuwe sponsoren, het afstemmen van de huishoudelijke reglementen en de financiën.

We gaan aan de slag en zullen met enige regelmaat een beroep doen op jullie als lid om mee te helpen en te denken.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en afspraken. Blijf gezond en in conditie.

Namens beide besturen,

Henk Duijn, voorzitter Bevok, en Jef van Bemmel, voorzitter ViP

Vorige post
2 / 14
Volgende post

Hoofdsponsor

Bijlescontact

Onze hoofdsponsor van de vereniging

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl