Clublogo%20VIP1

Jubilarissen

Bloemen tijdens de Algemene Ledenvergadering

Bij de ViP Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 11 september zijn er traditiegetrouw weer de nodige leden in het zonnetje gezet. Ook via deze weg willen we nog graag even stilstaan bij de volgende jubilarissen, vertrekkers en Tomeloze Inzetters

Allemaal, bedankt! Via deze weg ook een grote dank aan alle andere vrijwilligers van ViP die we deze keer niet in het zonnetje hebben gezet, maar die we ook erg dankbaar zijn.

Harry%20Muller

Harry Muller heeft dit jaar de Tomeloze Inzet bloemen ontvangen. Naast dat Harry al vele jaren lid betrokken is bij ViP – eerst als speler, en later als scheidsrechtercoördinator, bardienstmedewerker en adviseur van de Kantine Beheersvereniging – is Harry ook betrokken bij diverse activiteiten voor de vereniging. Het bestuur vond dat we daar deze ALV wel eens bij mochten stil staan.

Arthur%20Heinicke

Er waren dit jaar twee jubilarissen, en wel Arthur Heinicke en Bert Bouman, beide actief als recreant. Arthur is maar liefst 50 jaar lid van ViP (en voorganger Dinsvo), terwijl Bert de 25 jaar heeft aangetikt. Dank voor zoveel jaar trouw lidmaatschap, heren!

Bert%20Bouman
Mo%20Arab

Mo Arab heeft na jaren in het bestuur te hebben gezeten, besloten daar mee te stoppen. Mede onder zijn leiding zijn de afgelopen jaren teamindelingen voortvarend opgepakt, hebben we zaalhuur efficiënt ingedeeld en zijn beachactiviteiten ontplooid. Henk de Kruijf heeft het stokje (bijna) overgedragen van penningmeester van de Kantine Beheersvereniging, de club die namens de drie verenigingen die gebruik maken van sporthal De Karekiet, het reilen en zeilen van de kantine beheert. Naast het beheer van de gelden was Henk ook te porren voor het verrichten van hand- en spandiensten aangaande de kantine.

Henk%20de%20Kruijf

Hoofdsponsor

Bijlescontact

Onze hoofdsponsor van de vereniging

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl