Clublogo%20VIP1

Algemene Ledenvergadering op 1 september

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van ViP vindt plaats op woensdag 1 september 2021 om 20.00 uur in de zaal van de Karekiet. Er wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand. Naast de gebruikelijke onderwerpen zal met name de voorgenomen fusie met Bevok in stemming worden gebracht.

Dit jaar is de vergadering niet gepland op een vrijdag, maar een woensdag. Op deze manier kunnen de ledenvergaderingen van Bevok en ViP op hetzelfde moment plaatsvinden. Tevens zal aandacht worden besteed aan de bestemming van het batig saldo van de vereniging, waarbij het bestuur het voornemen heeft dit in zijn geheel, na afloop van het komend seizoen, dus medio mei 2022, aan de nieuwe fusievereniging over te maken. Conform de statuten van ViP vervalt het batig saldo niet aan de leden.

Vanwege de statuten van ViP, die bepalen hoe de ontbinding van de vereniging plaatsvindt, namelijk bij een stemming waarbij drievierde van de leden aanwezig is, en tweederde voor ontbinding stemt, voorziet het bestuur, gezien de opkomst van de laatste jaren, dat deze eis van het aantal aanwezige leden niet wordt gehaald. De statuten geven aan dat dan een tweede ALV gepland dient te worden, waarbij dan met de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, wederom gestemd mag worden, en het voldoende is als dan tweederde van de aanwezigen voor ontbinding stemt. Daarom is alvast 15 september 2021 gereserveerd op dezelfde locatie, om op een formeel juiste manier de ontbinding van de volleybalvereniging ViP, per medio mei 2022, plaats te laten vinden.

Nadere bijzonderheden en de officiƫle uitnodiging, agenda en stukken voor de ALV van 1 september a.s. worden halverwege augustus bekend gemaakt.

Vorige post
25 / 55
Volgende post

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl