Clublogo%20VIP1

Noteer in je agenda: 23 mei Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij een save the date voor de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van ViP én Bevok op maandag 23 mei 2022 bij de Golfbaan in Middenbeemster (Volgerweg 42). De ledenvergaderingen van Bevok en ViP vinden na elkaar plaats op dezelfde dag. In de vergadering worden de gebruikelijke onderwerpen behandeld en de vergadering begint met een ViP-gedeelte gevolgd door Bevok-gedeelte. De leden van beide verenigingen zijn welkom bij allebei de gedeelten van de vergadering. Naast de gebruikelijke onderwerpen wordt ook de voorgenomen fusie in stemming gebracht. Deze stemming over ontbinding van de vereniging of wijziging van de statuten is alleen geldig wanneer er tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het verplicht aantal aanwezigen wordt behaald, vindt afsluitend een oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging, Volleybalclub de Where, plaats.

Gezien de opkomst van de laatste jaren, verwachten beide besturen niet dat deze eis van het aantal aanwezige leden wordt gehaald. De statuten geven aan dat in dit geval een tweede ALV gepland dient te worden. Ongeacht het aantal aanwezigen, mag er dan worden gestemd. Daarom is alvast vrijdag 10 juni 2022 gereserveerd in de Karekiet in Purmerend (Karekietpark 2), om op een formeel juiste manier Volleybalclub de Where op te richten.

Nadere bijzonderheden en de officiële uitnodiging, agenda en stukken voor de ALV van 23 mei a.s. worden later gestuurd.

Het tijdspad van de fusie, het organogram en de notulen van de laatste werkgroepenbijeenkomst zijn via de mail verstuurd aan alle leden. Er zijn nog enkele vacatures. Geef gerust aan als je interesse hebt in een taak of je vragen hebt.

Als er andere vragen of opmerkingen zijn, horen wij het ook graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bevok en ViP

Cor en Else

Vorige post
3 / 55
Volgende post

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl