Clublogo%20VIP1

Uitgebreid verslag fusie-Werkgroepenvergadering van mei

De werkgroep Organisatie geeft een overzicht van de vorderingen. De vergelijking van de statuten en het huishoudelijk reglement van beide verenigingen laat zien dat ViP de meest recente uitvoering van beide heeft. Ook de nieuwe vereniging stelt statuten en een huishoudelijk reglement op. Daarnaast is het van belang het beleid rondom privacy vast te leggen. Er wordt uitgezocht hoe leden de formele overstap dienen te maken naar de nieuwe vereniging.

De werkgroep Ledenadministratie geeft aan dat er enkele verschillen zijn tussen de verenigingen, zoals de administratie in Sportlink door ViP en door Bevok in een Excel-bestand. Er is overeenstemming bereikt over het registreren in Sportlink. De ledenadministrateurs zijn bezig om een taakomschrijving te maken, die beschrijft hoe de functie er idealiter uit gaat zien. In de nieuwe vereniging worden ongeveer 160 Bevok- en 180 ViP-leden samengevoegd.

De werkgroep Financiën geeft aan de vermogenssituatie van beiden verenigingen vergelijkbaar is en er slechts een beperkt verschil in contributiehoogte is. Het lijkt erop, na een eerste verkenning, dat de nieuwe vereniging kan uitgaan van de laagste van de twee contributies. Een goed overzicht van de nieuwe verplichtingen omtrent zaalhuur, trainers en Nevobo-afdrachten is echter nog niet te voorspellen. De hoop wordt uitgesproken dat de fusievereniging wel tot bescheiden bezuinigingen kan leiden op deze kosten door onder andere een efficiëntere inhuur van de zalen.

De werkgroep Communicatie is niet volledig vertegenwoordigd in de bijeenkomst. Tot op heden ontvangen de secretarissen weinig vragen omtrent de aangekondigde plannen voor een fusie via de mailbox bestemd voor fusievragen (zie fusievragen-bevok-vip@bevok.nl of fusievragen-bevok-vip@vippurmerend.nl). Eén lid van ViP is gestopt bij ViP, waardoor op dit moment de werkgroep alleen uit Bevok-leden bestaat. Er wordt opgemerkt dat de werkgroep zich vooral lijkt te focussen op de communicatie vanuit het perspectief van de fusievereniging. De voorzitter van Bevok neemt hierover contact op met een werkgroepslid. Er wordt gevraagd aan de werkgroep om rekening te houden met de linken naar de websites van de adverteerders en sponsoren op de nieuwe website.

De werkgroep Sponsoring heeft een vergelijking gemaakt tussen de sponsorpakketten van ViP en de sponsorstructuur bij Bevok. De werkgroep heeft binnenkort verkennende gesprekken met twee grote bedrijven over sponsoring. Er worden opties besproken over hoofdsponsoring en de werkgroep krijgt het vertrouwen van de besturen om deze gesprekken voort te zetten. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de huidige adverteerders en sponsoren. De adverteerders en sponsoren worden geïnformeerd over de plannen voor een fusie, waarbij hen zo veel mogelijk de mogelijkheid wordt gegeven op dezelfde voet door te gaan. Voor nieuwe adverteerders gaan echter nieuwe tarieven gelden.

De werkgroep Naam, Tenue en Logo heeft eisen opgesteld voor de tenues, zoals een snelle levering en over de verschillende pasvorm voor heren en dames. Bij Bevok worden de tenues gesponsord en bij ViP worden de tenues door leden gekocht. In de fusievereniging is het plan dat leden zelf shirts aanschaffen en de korte broeken zijn geen onderdeel van het tenue. Het shirt wordt zo ontworpen dat het bij een eigen zwarte sportbroek past. Het dragen van dezelfde sportbroeken is niet verplicht. De werkgroep heeft twee ontwerpen uitgewerkt en draagt deze voor tijdens de ledenvergadering. De uitvoerbaarheid van de ontwerpen wordt binnenkort besproken met twee bedrijven. De werkgroep wil een prijsvraag opzetten voor de nieuwe naam van de fusievereniging. Er is tot op heden geen ontwerp voor het logo. Het bedrukken van namen van sponsoren op de shirts wordt afgestemd met de werkgroep Sponsoring.

De werkgroep Technische Commissie heeft een beleidsplan opgesteld voor de heren- en damesteams van de nieuwe vereniging. Momenteel is er al een goede samenwerking tussen de technische commissies van beide verenigingen. Volgend seizoen zijn er teams met zowel leden van Bevok als van ViP. Daarnaast spelen twee herenteams van Bevok in de Karekiet, de thuissporthal van ViP.

De werkgroep Recreanten heeft een plan van aanpak opgesteld voor het inventariseren van de doelen en het achterhalen van eventuele knelpunten. De groep recreanten is een groot aandeel van de vereniging. Er is een lichte uitstroom van recreanten, hetgeen waarschijnlijk komt door het Coronavirus.

De werkgroep Scheidsrechters en Officials heeft de verschillen en overeenkomsten tussen de verenigingen besproken. Bij Bevok is een team verantwoordelijk voor het fluiten van bepaalde wedstrijden. Hierdoor hebben veel leden een scheidsrechterslicentie behaald. ViP maakt gebruik van een inschrijfsysteem voor vrijwillige scheidsrechters. Bij beide verenigingen zijn voldoende scheidsrechters. Komend seizoen worden enkele scheidsrechters uitgewisseld.

De werkgroep Activiteiten en toernooien, incl. beach inventariseert de toernooien van beide verenigingen. Waarschijnlijk is het niet haalbaar om alle activiteiten te behouden van beide verenigingen en moeten er keuzes gemaakt worden. Het plan is om een fusietoernooi te organiseren. De werkgroep wil een aanspreekpunt voor vrijwilligers benoemen.

Verder wordt er opgemerkt dat er geen werkgroep bestaat voor de kantine in de Karekiet. Dit punt wordt besproken in de volgende gezamenlijke bestuursvergadering.

De voorlopige planning van de fusie ziet er als volgt uit:

schermafbeelding-2021-06-13-om-204741
Vorige post
6 / 13
Volgende post

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl