Clublogo%20VIP1

Verslag Zoom-meeting Werkgroepen fusie Bevok-ViP 27 mei 2021

Zoals bekend gemaakt in de nieuwsbrieven en websites zijn er naast de bestuursbijeenkomsten ook werkgroepen geformeerd om de fusie tussen Bevok en ViP vorm te geven. Deze werkgroepen zijn inmiddels bemand en de tweede online bijeenkomst was op 27 mei. Het doel is uiteindelijk om per werkgroep een advies uit te brengen hoe we als fusievereniging verder moeten gaan. Besluiten betreffende de fusie worden genomen in samenspraak met het bestuur, de werkgroepen en de leden.

Op 27 mei om 20.00 uur heten de voorzitters van beide verenigingen een ieder welkom en gaan ze gelijk van start over de te volgen tijdlijn en de verschillende opties voor de voorgenomen fusie. Het lijkt de beste optie om één vereniging op te heffen en één vereniging middels een naamwijziging voort te laten bestaan als de nieuwe fusievereniging. Vanwege de nog lopende verplichtingen van de spelers en de verenigingen lijkt een feitelijke fusiedatum rond 1 mei 2022 de meest praktische optie.

De verschillende werkgroepen hebben afzonderlijk overleg gepland of gehad en zijn bezig om de plannen voor de fusievereniging verder uit te werken op hun gebied. Voor wat betreft de tijdlijn voor de acties van de werkgroepen zijn er wat vragen en opmerkingen over het gepresenteerde schema. De belangrijke uitkomst: voor de algemene ledenvergadering van beide verenigingen in september 2021, zal er van elke werkgroep een duidelijk plan van aanpak moeten zijn om die te presenteren aan de leden. Op deze manier is een afgewogen keuze door de leden mogelijk om voor of tegen de fusie te stemmen. Het is gebruikelijk dat enkele weken voor de ledenvergadering de agenda en de stukken worden verstuurd, wat maakt dat uiterlijk begin augustus de stukken van de werkgroepen beschikbaar dienen te zijn. Op de website vind je een korte samenvatting van de voortgang van de afzonderlijke werkgroepen tot nu toe.

De volgende bijeenkomst is gepland op 30 juni a.s. om 20:00 uur en de uitnodiging voor de werkgroepsleden volgt. De eerdergenoemde tijdlijn/schema is te vinden in het uitgebreide verslag van de Werkgroepenvergadering van 27 mei, op de website van ViP.

Vorige post
8 / 16
Volgende post

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl