Clublogo%20VIP1

Werkgroepenbijeenkomst 10 november 2021

Jef opent even na 20.00 uur de vergadering.

De werkgroep Organisatie en Structuur geeft aan aardig op weg te zijn en inmiddels een notaris te hebben uitgezocht. De nodige gegevens worden nu verzameld en de laatste loodjes worden geregeld wat betreft het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Wel is er nog overleg gaande omtrent de manier van vergaderen en het vaststellen van de visie van de nieuwe club. Er wordt gereageerd dat het vanwege de subsidies die nu worden verstrekt wellicht handig is dat Purmerend als vestigingslocatie van de nieuwe vereniging wordt gekozen. Uiteindelijk lijkt het verschil in subsidie vanuit Beemster en Purmerend echter niet zo groot, en zal na 1 januari Beemster ook gelegen zijn in de gemeente Purmerend.

De huidige beste optie is overigens dat het huisadres van Jef vooralsnog gekozen zal worden als vestigingsplaats. Een postadres is een relatief dure oplossing, zeker in het huidige digitale tijdperk, en de optie van Karekiet als vestigingsadres is afgevallen.

De werkgroep FinanciĆ«n / Sponsoring heeft een goed gesprek gehad met een mogelijke hoofdsponsor die behoorlijke toezeggingen heeft gedaan omtrent de aanschaf van de nieuwe shirts voor alle competitiespelers, zowel jeugd als senioren, naast een jaarlijkse bijdrage gedurende drie jaar. Er wordt geopperd om voor de recreanten ook de nieuwe shirts aan te schaffen en dit mee te nemen in het gesprek. Deels doen sommige recreantenteams ook mee aan toernooien, en vanuit een breed verenigingsgevoel is het wellicht ook fijn om de recreanten ook in een shirt (zonder rugnummer) te steken. Vanuit de werkgroep Sponsoring is er wel behoefte aan duidelijkheid over de naam, tenue en logo van de nieuwe vereniging.

De werkgroep Ledenadministratie heeft op dit moment geen heikele punten. Bevok is bezig met het aanvullen van gegevens in Sportlink, zodat dit straks gemakkelijk overgezet kan worden naar de nieuwe vereniging. Er wordt nog wel gevraagd naar een tweede aanspreekpunt voor Sportlink vanuit ViP, wat door de secretaris geregeld wordt.

De werkgroep Communicatie vraagt ook om de nieuwe naam, tenue en logo om daarmee aan een nieuwe website te bouwen, en om de domeinnamen vast te kunnen leggen. Ook de beide privacyregelingen van de huidige verenigingen worden opgevraagd, omdat die ook zullen moeten worden overgezet. Hoe leden op de hoogte worden gesteld van het nieuwe beleid en hoe zij akkoord geven, moet nog worden uitgezocht. Actieve goedkeuring vragen aan alle leden, of overzetten met verzoek om reactie als men het er niet mee eens is? De voorzitters van beide verenigingen vergelijken de het privacy beleid van beide verenigingen.

De werkgroep stelt de nodige vragen over de opbouw van de website. Gezien de kunde op dat gebied wordt de werkgroep de ruimte gegeven om daar zelf het voortouw in te nemen. Marijke geeft aan vanuit een creatieve hoek een bijdrage aan te willen. De werkgroep stelt het echter wel op prijs als er bredere input komt. Beide voorzitters zullen in eerste instantie hiervoor een lijst met punten aanleveren. Kernwoorden die gelijk worden genoemd zijn gebruikersvriendelijkheid, simpel, toegankelijk.

Verder bespreekt de werkgroep de overgang van de huidige socials van ViP en Bevok. Gezien het aantal volgers/leden van de socials van ViP lijkt het verstandig deze socials als basis te gebruiken en daar middels een naamswijziging mee door te gaan om alle volgers/leden de behouden.

De werkgroep Naam, Tenue en Logo wordt met tromgeroffel aangekondigd en verzocht het verlossende woord te spreken over de nieuwe naam van de vereniging. Ze geven aan dat er best veel inzendingen zijn geweest, met vaak de letters B en P in de naam, en veel afkortingen. De werkgroep heeft echter gezocht naar een connectie tussen ViP en Bevok, weergegeven in een naam die goed klinkt, ook tijdens een yell in het veld, een naam die nog vrij was, en bij zoeken op het internet gemakkelijk leidt naar onze volleybalclub. Daarvoor is uiteindelijk een variant gebruikt op de inzending VCW. Dit verwijst naar het riviertje dat ooit de verbinding vormde tussen de Beemster en de Purmer, toen dat nog meren waren. Er is gekozen voor:

Volleybalclub de Where

De aanwezigen stemmen allemaal in met de naam, waarop wordt besloten deze naam aan te nemen. Staande de vergadering worden door de werkgroep Communicatie de domeinnamen geregistreerd. In de komende nieuwsbrieven zal de nieuwe naam alvast bekend worden gemaakt. In een later stadium zal de presentatie van logo en shirt plaatsvinden.

Ook met het shirt en het logo is de werkgroep hard bezig. Er ligt een voorkeursontwerp voor een zwart shirt met rode (ViP) en groene (Bevok) accenten bij leverancier Muta. Het is mogelijk om sponsornamen op te laten drukken, waarbij wordt genoemd dat het beleid van de Nevobo is dat er maximaal twee namen op het shirt komen. Via een alleen voor leden van VC de Where toegankelijke website kunnen bijpassende artikelen, zoals broekjes, trainingspakken, e.d. worden bijbesteld. Er wordt gestreefd naar het organiseren van passessies van het nieuwe shirt in februari/maart 2022. Oude klachten van shirts van ViP en Bevok zijn ook meegenomen. De wasbaarheid, ademend vermogen, en andere zaken, van de shirts voldoen allemaal aan de eisen van de werkgroep.

De werkgroep Technische Commissie heeft een beleidsdocument opgemaakt met uitgangspunten betreffende de sportieve ambities van de club, met behoud van aandacht voor speelplezier en bestaande (vrienden-)teams.

De werkgroep Recreanten loopt prima en binnenkort komt een meeting met alle recreantentrainers. Jef zal nog polsen hoe groot de belangstelling is voor verenigingsshirts voor de recreanten.

Er zijn geen bijzonderheden bij de werkgroepen Scheidsrechters en Officials, Activiteiten en toernooien, incl. beach en Kantine.

Else benadrukt naar de werkgroepen tenslotte de deadlines:

  • Ontwerp van Logo en shirt gereed voor einde van het jaar.
  • Formaliteiten via de notaris voor eind 2021 over de oprichting van Volleybalclub de Where.

Jef bedankt de aanwezigen voor de geleverde inbreng en wenst ze succes met de volgende stappen.

Vorige post
2 / 13
Volgende post

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl