Clublogo%20VIP1

Corona maatregelen en laatste nieuws

Voor meer informatie willen wij jullie verwijzen naar de laatste update versie van Nevobo

Beste sportaanbieders,

Op de persconferentie van afgelopen maandag (8 maart 2021) is aangekondigd dat vanaf 16 maart maximaal vier mensen vanaf 27 weer samen mogen sporten bij sportverenigingen of op een, door de gemeente, aangewezen plek. De gemeente heeft besloten sporten in de openbare ruimte toe te staan, daar waar het kan en te handhaven is.

Van binnen naar buiten
Een aantal binnensportverenigingen zijn inmiddels buiten actief of hebben aangegeven hier interesse in te hebben. De sportactiviteiten kunnen plaatsvinden in de openbare ruimte (sportveldjes, parken, etc) of op buitensportaccommodaties. We ondersteunen verenigingen graag door hen in contact te brengen met buitensportverenigingen, maar we realiseren ons ook dat de ruimte op buitensportaccommodaties beperkt is. De buitensportverenigingen die ruimte bieden aan binnensportverenigingen willen we bij deze dan ook graag bedanken!

Sporten in twee/viertallen
Groepslessen zijn niet toegestaan maar het is wel toegestaan om in meerdere groepjes van twee/vier te sporten. Hoe zit dat nou precies?

Er is enige onduidelijkheid over het sporten met twee/viertallen en het al dan niet mogen heen en weer lopen van een trainer tussen die twee/viertallen voor instructie. Wij hebben hierover overleg gehad met het ministerie van VWS. Vooropgesteld dient te worden dat de twee/viertallen qua samenstelling gedurende de training niet van samenstelling mogen wisselen. De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Wij geven over die afstand geen advies, maar 4 à 5 meter lijkt in de praktijk het meest aangehouden te worden. Ook zien we dat er vakken worden gemaakt waarbinnen twee/viertallen op veilige afstand van elkaar kunnen sporten. Om instructie te geven aan één twee/viertal mag een trainer van twee/viertal naar twee/viertal, mits tenminste 1,5 afstand van het twee/viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle twee/viertallen in één keer mag niet.

Documenten
Onderstaande documenten zijn relevant voor sportaanbieders betrekking tot corona:

Op de website van de Rijkoverheid lees je de persconferentie coronavirus 8 maart in eenvoudige taal met daarin onder aandacht voor het buiten sporten.
Het Protocol verantwoord sporten (geldig vanaf 16 maart) van NOC*NSF is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte.
Op de website van NOC*NSF vind je nog meer informatie onder de veelgestelde vragen.

Sponsoren

purmer
winkelaar
DeBarbiers
banne
Colours%20at%20home%20at%20waterland
sierenjonk.jpeg

Sponsoren in natura

ijbouw
dmfkrediet
Webdesignmennoklein

Adres

Sporthal de Karekiet
Postadres:
Wonderfontein 58
1448 SM Purmerend

Contactpersoon: Else Wiersma
secretaris@vippurmerend.nl